8.2 C
Karditsa
Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Προσλήψεις 800 συνοριοφυλάκων λόγω μεταναστευτικού

Διαβάστε επίσης:

Το ολοένα και αυξανόμενο μεταναστευτικό ρεύμα προς τη χώρα μας αυξάνει τις υποχρεώσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και για τον λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η πρόσληψη 800 επιπλέον Συνοριοφυλάκων.

Για τον λόγο αυτό υπεγράφη από τον υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο απόφαση για την πρόσληψη 800 Συνοριακών Φυλάκων, στην Ελληνική Αστυνομία, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 12 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.

- Advertisement -

Η απόφαση:

Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου

1.α. Στην Ελληνική Αστυνομία συνιστώνται οκτακόσιες (800) οργανικές επί θητεία θέσεις Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου. Ο αριθμός των ως άνω θέσεων δύναται να αυξάνεται με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.

β. Οι Συνοριακοί Φύλακες ορισμένου χρόνου αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού. Προσλαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου με ετήσια θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται ετησίως και εντάσσονται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Εφόσον η θητεία των Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου δεν ανανεωθεί, αυτοί απολύονται οριστικά από τις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς άλλη διαδικασία.

Συνοριακός Φύλακας ορισμένου χρόνου, ο οποίος έχει ολοκληρώσει την προβλεπόμενη βασική εκπαίδευση, δεν μπορεί να παραιτηθεί πριν την ολοκλήρωση της ετήσιας θητείας. Συνοριακός Φύλακας ορισμένου χρόνου, του οποίου έχει ανανεωθεί η θητεία, δεν μπορεί να παραιτηθεί πριν την ολοκλήρωση της ετήσιας θητείας.

γ. Η πρόσληψη των Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου γίνεται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων, βάσει της διαδικασίας και των προσόντων πρόσληψης που προβλέπονται για τους Συνοριακούς Φύλακες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2622/1998 (Α΄138) και κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών πράξεων. Κατόπιν απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, προστίθενται πέντε (5) μονάδες, επιπλέον των καθοριζομένων από τις κείμενες διατάξεις στη βαθμολογία των υποψηφίων, που κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από της γεννήσεώς τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους στην Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, που θα προκηρυχθούν θέσεις, ή σε ορισμένες περιοχές αυτών. Οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων ισχύουν για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία κύρωσής τους.

δ. Για τους Συνοριακούς Φύλακες ορισμένου χρόνου συντάσσονται εκθέσεις ικανότητας ετησίως, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την αξιολόγηση των προσόντων των αστυφυλάκων. Για την ανανέωση θητείας Συνοριακού Φύλακα ορισμένου χρόνου, απαιτείται στην ετήσια έκθεση ικανότητάς του να φέρει τουλάχιστον τον γενικό χαρακτηρισμό «καλώς».

ε. Οι Συνοριακοί Φύλακες ορισμένου χρόνου τοποθετούνται υποχρεωτικά σε Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης ή Διαχείρισης Μετανάστευσης ή Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών.

Μετάταξη των Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου σε άλλη κατηγορία προσωπικού ή απόσπασή τους σε Υπηρεσία, πέραν των αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο, δεν επιτρέπεται.

στ. Τα καθήκοντα των Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου είναι ταυτόσημα με εκείνα των Συνοριακών Φυλάκων. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους φέρουν στολή και κατάλληλο οπλισμό.

ζ. Για τα θέματα των Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου, τα οποία δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις που διέπουν τους Συνοριακούς Φύλακες, με εξαίρεση τις διατάξεις περί μονιμοποίησης και ένταξης στο αστυνομικό προσωπικό.

η. Ειδικότερα ζητήματα και λεπτομέρειες που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος και για τα οποία δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν τους Συνοριακούς Φύλακες, δύνανται να ρυθμιστούν με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

2. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41) προστίθεται περίπτωση ε΄ ως ακολούθως: «ε. Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου.»

β. Το άρθρο 22 του ν. 2800/2000 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 22 Οργανικές θέσεις Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών

«Οι οργανικές θέσεις των Ειδικών Φρουρών, Συνοριακών Φυλάκων και Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις αποτελούν, εφεξής, οργανικές θέσεις του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας.»

3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Στο ένστολο προσωπικό ανήκουν οι αστυνομικοί, οι Ειδικοί Φρουροί, οι Συνοριακοί Φύλακες και οι συνοριακοί φύλακες ορισμένου χρόνου.»

4. α. Το πέμπτο και το έκτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2622/1998 (Α΄ 138) τροποποιούνται ως ακολούθως:

«Οι Συνοριακοί Φύλακες προσλαμβάνονται ξεχωριστά για κάθε Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, από υποψηφίους που κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από της γεννήσεώς τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους στην Περιφέρεια, στην οποία ανήκει η συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, όπου λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης, Διαχείρισης Μετανάστευσης ή Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών και κατά προτίμηση ή αποκλειστικά στις περιοχές της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας ή νησιού. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται κάθε φορά ο αριθμός των προσλαμβανομένων για κάθε Περιφερειακή Ενότητα ή νησί.»

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 2622/1998 (Α΄ 138) τροποποιείται ως ακολούθως: «2. Τα λοιπά προσόντα των Συνοριακών Φυλάκων, το όργανο, τα κριτήρια και η διαδικασία πρόσληψής τους, οι προϋποθέσεις ανανέωσης της θητείας τους, η διαδικασία απόλυσής τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.»

γ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2622/1998 (Α΄ 138) τροποποιείται ως ακολούθως: «Οι Συνοριακοί Φύλακες υφίστανται κατάλληλη βασική εκπαίδευση για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών».

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234) τροποποιείται ως ακολούθως:

«2. Όπου προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις ένσταση για την επιλογή του μη πολιτικού προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, των Δόκιμων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών, των Ειδικών Φρουρών, των Συνοριακών Φυλάκων και των Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου της Ελληνικής Αστυνομίας, αυτή ασκείται ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), με την τήρηση της διαδικασίας και των προθεσμιών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.»

6. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται το π.δ. 84/2008 (Α΄ 125).

Σε συνεργασία με tomanifesto.gr

Ροή Ειδήσεων

Στην ίδια κατηγορία: