8.2 C
Karditsa
Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου, 2022

Συμφωνία για τη νέα ΚΑΠ: Πιο δίκαιη, πιο πράσινη, πιο ευέλικτη

Διαβάστε επίσης:

Πλεύρης: Επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία η απόφαση του ΣτΕ για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς

Την απόφαση του δικαστηρίου σχολίασε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, που προβλέπει την...

Εύβοια σεισμός: «Αίνιγμα» το άγνωστο ρήγμα

Προβληματισμό προκαλεί στους επιστήμονες ο χθεσινοβραδινός (Τρίτη) σεισμός μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας...

Συνέντευξη Βασίλης Τσιάκος: Καθημερινά η Καρδίτσα μεταβάλλεται σε μια πόλη όπου αξίζει να ζει κανείς

Ο δήμος μας είναι ένα μεγάλο εργοτάξιο, καθώς έχουμε σε εξέλιξη αναπλάσεις χώρων,...

Η προσωρινή πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη νέα κοινή γεωργική πολιτική εισάγει μια δικαιότερη, πιο πράσινη, πιο φιλική προς τα ζώα και ευέλικτη ΚΓΠ. Οι υψηλότερες περιβαλλοντικές και κλιματικές φιλοδοξίες, που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας, θα υλοποιηθούν από τον Ιανουάριο του 2023. Η νέα ΚΓΠ θα διασφαλίσει επίσης μια πιο δίκαιη κατανομή της στήριξης της ΚΓΠ, ιδίως σε μικρές και μεσαίες οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και νέους αγρότες.

Με βάση απλούστερους κανόνες που θεσπίζονται σε επίπεδο ΕΕ, κάθε κράτος μέλος θα προετοιμάσει ένα στρατηγικό σχέδιο για την εφαρμογή της πολιτικής κατά τα επόμενα πέντε χρόνια. Αυτό θα τους επιτρέψει να λάβουν υπόψη τις τοπικές συνθήκες και να επικεντρωθούν στην απόδοση.

- Advertisement -

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Timmermans δήλωσε: « Καθ ‘ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η Επιτροπή εργάστηκε για μια νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική που μπορεί να στηρίξει την Πράσινη Συμφωνία. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα σηματοδοτεί την έναρξη μιας πραγματικής αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο ασκούμε τη γεωργία στην Ευρώπη. Τα επόμενα χρόνια, θα προστατέψουμε τους υγρότοπους και τους τυρφώνες, θα αφιερώσουμε περισσότερη γεωργική γη στη βιοποικιλότητα, θα ενισχύσουμε τη βιολογική γεωργία, θα ανοίξουμε νέες πηγές εισοδήματος για τους αγρότες μέσω της καλλιέργειας άνθρακα και θα αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τις ανισότητες στην κατανομή του εισοδήματος. »

Ο Επίτροπος Γεωργίας Janusz Wojciechowski είπε: « Χαίρομαι που καταλήξαμε σε πολιτική συμφωνία για μια νέα ΚΓΠ εγκαίρως για την εφαρμογή της στις αρχές του 2023. Η νέα ΚΓΠ συνδυάζει υψηλότερες φιλοδοξίες για το περιβάλλον, το κλίμα και την καλή διαβίωση των ζώων με μια πιο δίκαιη κατανομή πληρωμών , ειδικά σε μικρές και μεσαίες οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, καθώς και σε νέους αγρότες. Τώρα βασίζομαι στα κράτη μέλη να αναπτύξουν φιλόδοξα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ που είναι σύμφωνα με τους στόχους μας, και τα οποία θα παρέχουν τα κατάλληλα εργαλεία για να στηρίξουμε τους αγρότες μας κατά τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων. “

Η νέα ΚΓΠ

Για πρώτη φορά, η ΚΓΠ θα περιλαμβάνει κοινωνικούς όρους , πράγμα που σημαίνει ότι οι δικαιούχοι της ΚΓΠ θα πρέπει να σέβονται στοιχεία του ευρωπαϊκού κοινωνικού και εργατικού δικαίου για να λαμβάνουν κεφάλαια της ΚΓΠ.
Η αναδιανομή της εισοδηματικής στήριξης θα είναι υποχρεωτική. Τα κράτη μέλη θα αναδιανείμουν τουλάχιστον το 10% προς όφελος των μικρότερων εκμεταλλεύσεων και πρέπει να περιγράψουν στο στρατηγικό τους σχέδιο πώς σχεδιάζουν να το κάνουν αυτό.
Η υποστήριξη για τους νέους αγρότες θα έχει ένα νέο υποχρεωτικό ελάχιστο επίπεδο 3% των προϋπολογισμών των κρατών μελών για τη στήριξη του εισοδήματος της ΚΓΠ σε νέους αγρότες (γεωργοί έως 40 ετών). Αυτό θα μπορούσε να καλύψει την εισοδηματική στήριξη, τις επενδύσεις ή την ενίσχυση εκκίνησης για νέους αγρότες.

Μια πιο πράσινη ΚΓΠ

Η νέα ΚΓΠ θα υποστηρίξει τη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη γεωργία με αυξημένες φιλοδοξίες για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων. Αυτό θα επιτρέψει την εφαρμογή μέσω των εθνικών στρατηγικών σχεδίων σύμφωνα με την Πράσινη Συμφωνία και τις στρατηγικές Farm to Fork και Βιοποικιλότητας. Εισάγει επίσης νέα εργαλεία που, σε συνδυασμό με τον νέο τρόπο εργασίας, θα επιτρέψουν μια πιο αποτελεσματική και καλύτερα στοχοθετημένη περιβαλλοντική, κλιματική και καλή διαβίωση των ζώων.

Συνοχή με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η νέα ΚΓΠ θα ενσωματώσει πλήρως την περιβαλλοντική και κλιματική νομοθεσία της ΕΕ. Τα σχέδια της ΚΓΠ θα συμβάλουν στους στόχους των στρατηγικών «Farm to Fork and Biodiversity» και θα ενημερωθούν για να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στην κλιματική και περιβαλλοντική νομοθεσία από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.
Προϋπόθεση: οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να συμμορφώνονται οι δικαιούχοι της ΚΓΠ για να λάβουν υποστήριξη είναι τώρα πιο φιλόδοξες. Για παράδειγμα, σε κάθε φάρμα τουλάχιστον το 3% της αρόσιμης γης θα αφιερωθεί στη βιοποικιλότητα και στα μη παραγωγικά στοιχεία, με δυνατότητα λήψης στήριξης μέσω οικοσυστημάτων για την επίτευξη του 7%. Όλοι οι υγρότοποι και οι τύρφη θα προστατεύονται.
Τα οικολογικά προγράμματα θα είναι υποχρεωτικά για τα κράτη μέλη. Αυτό το νέο εθελοντικό μέσο θα ανταμείψει τους αγρότες για την εφαρμογή κλιματικών και φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών (βιολογική γεωργία, αγροοικολογία, ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών κ.λπ.) καθώς και βελτιώσεις στην καλή μεταχείριση των ζώων. Τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέσουν τουλάχιστον το 25% του προϋπολογισμού τους για τη στήριξη του εισοδήματος σε οικοσυστήματα, συνολικά 48 δισεκατομμύρια ευρώ του προϋπολογισμού άμεσων πληρωμών.
Τουλάχιστον το 35% των πόρων αγροτικής ανάπτυξης θα διατεθούν σε γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις, οι οποίες προωθούν περιβαλλοντικές, κλιματικές και ζωικές πρακτικές.
Ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ πρέπει να συμβάλει σημαντικά στις συνολικές δαπάνες της Ένωσης για το κλίμα. Για να εξασφαλιστεί ένας ρεαλιστικός και ισχυρός υπολογισμός, έως το 2025 η Επιτροπή θα προτείνει μια νέα, διαφοροποιημένη προσέγγιση που υπερβαίνει τις υπάρχουσες μεθόδους.
Μια πιο ευέλικτη ΚΓΠ

Η νέα ΚΓΠ εισάγει έναν νέο τρόπο εργασίας, όπου κάθε κράτος μέλος θα συντάξει ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ που θα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθούν οι στόχοι της ΚΓΠ καθώς και οι στόχοι της Πράσινης Συμφωνίας, όπως περιγράφονται στις στρατηγικές Farm to Fork και Biodiversity.

Ροή Ειδήσεων

Περιοδεία της Τράπεζας Πειραιώς στην Κρήτη

Διήμερη περιοδεία στην Κρήτη και συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων, επιχειρηματίες και πελάτες πραγματοποίησε την Πέμπτη 24 και...

Σε 24 δόσεις οι οφειλές στον e-ΕΦΚΑ

Σε 24 -από 12 που ίσχυε μέχρι σήμερα- αυξάνονται οι μηνιαίες δόσεις των υπό ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών,...

Επιταγή ακρίβειας: Δίνεται σε 2,3 εκατ. ευάλωτους πολίτες έως τις 20 Δεκεμβρίου

Εως τις 20 Δεκεμβρίου θα λάβουν την επιταγή ακρίβειας των 250 ευρώ περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες (συνταξιούχοι, άτομα...

Αυξάνονται οι μισθοί των γιατρών του ΕΣΥ

Στην αύξηση αποδοχών των γιατρών που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που έχει κατατεθεί στη Βουλή, αναφέρεται με ανάρτησή του στο...

Συνέντευξη Βασίλης Τσιάκος: Καθημερινά η Καρδίτσα μεταβάλλεται σε μια πόλη όπου αξίζει να ζει κανείς

Ο δήμος μας είναι ένα μεγάλο εργοτάξιο, καθώς έχουμε σε εξέλιξη αναπλάσεις χώρων, ασφαλτοστρώσεις, κατασκευές νέων υποδομών και...

Τσιάρας: Έρχεται νομοσχέδιο για την αναμόρφωση των δομών

Ο Κώστας Τσιάρας, μίλησε στο «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τα παιδιά που έπειτα από εισαγγελική εντολή καταλήγουν στις...

Στην ίδια κατηγορία: