8.2 C
Karditsa
Τρίτη, 9 Αυγούστου, 2022

Πώς οι στρεβλώσεις της αγοράς φουσκώνουν τον πληθωρισμό

Διαβάστε επίσης:

Μικρότερο μέγεθος αγοράς, χαμηλότερο ανταγωνισμό, λόγω του μεγάλου αριθμού μικρών επιχειρήσεων και μεγάλη εξάρτηση από εισαγωγή είναι οι τρεις αιτίες για τις οποίες η Ελλάδα είχε την τέταρτη μεγαλύτερη επιτάχυνση εντό« Ε.Ε. στον πληθωρισμό της σε έναν χρόνο.

Η αύξηση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο ήταν πολύ μεγάλη. Σε όρους εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή, ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά περίπου 12 μονάδες μέσα σε έναν χρόνο, φτάνοντας στο ιέλος Μαΐου στο 10,7%, από -1,2% τον Μάιο του 2021, σύμφωνα με την τελευταία πρόβλεψη τη« Eurostat. Μεγαλύτερη επιτάχυνση από την Ελλάδα είχαν μόνο η Εσθονία (16,9 μονάδες), η Λιθουανία (15) και η Λετονία (13,8), ενώ τη χαμηλότερη αύξηση είχε η Μάλτα (5,4), η οποία είχε τον Μάιο και τον χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη με 5,6%.

- Advertisement -

Ολα αυτά ενώ η Ελλάδα ήταν η μοναδική χώρα της Ε.Ε. που είχε αρνητικό πληθωρισμό τον Μάιο του 2021, την ώρα που η Ε.Ε. κατέγραφε ήδη πληθωρισμό 2,3% και η Ευρωζώνη 2%.Έναν χρόνο μετά, η χώρα μα« εμφανίζει τον υψηλότερο πληθωρισμό και τη μεγαλύτερη αύξηση ανάμεσα στι« χώρες του λεγάμενου «ευρωπαϊκού Νότου». Ειδικότερα, η Ιταλία είχε το ίδιο διάστημα αύξηση πληθωρισμού κατά 6,1 μονάδες, ξεκινώντας από το 1,2% τον Μάιο του 2021 και φτάνοντας στο 7,3% τον περασμένο μήνα. Η Ισπανία είχε αύξηση 6,1 μονάδων, φτάνοντας τον Μάιο στο 8,5%, από 2,4% τον Μάιο του 2021. Η Πορτογαλία είχε αύξηση κατά 7,6 μονάδες, φτάνοντας τον Μάιο στο 8,1%, από 0,5% τον ίδιο μήνα του 2021. Η Γαλλία, ο ισχυρότερος εκπρόσωπος του ευρωπαϊκού Νότου με τη γεωγραφική του έννοια, είχε αύξηση 4 μονάδων, φτάνοντας τον Μάιο στο 5,8%, από 1,8% τον ίδιο μήνα του 2021. Από την άλλη, η Γερμανία είχε αύξηση του πληθωρισμού τη« σε έναν

Στις κοινές αιτίες τη« ανόδου περιλαμβάνονται ο τετραπλα-σιασμός της τιμή« του φυσικού αερίου, η εκτόξευση τη« τιμή« του αργού πετρελαίου πάνω από 110 δολ. το βαρέλι, η διατήρηση των προβλημάτων τη« εφοδιαστική« αλυσίδας και η αύξηση πολλών από τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί κυρίως η βιομηχανία. Τα φαινόμενα αυτά εντοπίστηκαν λίγου« μήνες μετά το άνοιγμα των οικονομιών και την άρση των περιορισμών που επέβαλε η πανδημία και οδήγησε σε μια κα-τακόρυφη αύξηση της ζήτησης για καύσιμα και πρώτε« ύλες σε όλο τον κόσμο, την οποία δεν μπορούσε να καλύψει η προσφορά. Στην επιτάχυνση του πληθωρισμού συνέβαλε η αύξηση των τιμών στι« μεταφορές από τη θάλασσα και τον αέρα. Το δυσμενές σκηνικό που είχε δημιουργηθεί από το τέλος του 2021 ήρθε να επιτείνει το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία. Η εισβο-
λή της Ρωσία« δημιούργησε προβλήματα στην ενεργειακή επάρκεια τη« Ε.Ε. και πρόσθε-σε ση« υφιστάμενε« ελλείψει« και αυτή των δημητριακών.

Τα ειδικά χαρακτηριστικά της ΕΑΑάδας

Τα ειδικά χαρακτηρισυκά τα οποία συνέβαλαν στη ραγδαία άνοδο του πληθωρισμού στην Ελλάδα αφορούν τη διάρθρωση τη« οικονομίας και τη μεγάλη εξάρτησή τη« από τι« εισαγωγές προϊόντων και πρώτων υλών.

Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη του ΥΠΟΙΚ, η μεγάλη επιτάχυνση του πληθωρισμού αφορά το μικρό μέγεθος της αγοράς, που δεν επιτρέπει μια καλύτερη διαμόρφωση των τιμών για τα εισαγόμενα τελικά προϊόντα και πρώτες ύλες. Μεγάλο ρόλο παίζει, επίσης, το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι «εισαγωγική» οικονομία. Μπορεί οι ελληνικέ« εξαγωγές να σημειώνουν αλματώδη αύξηση από το 2019, αλλά παραμένει το γεγονός ότι η αξία ίων εξαγωγών είναι σχεδόν η μισή από την αξία των εισαγωγών. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι για το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου η αξία ίων εξαγωγών έφτασε στα 8,8 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές έφτασαν τα 13,8 δισ. ευρώ. Το πρώτο αρνησκό στοιχείο που προκύπτει είναι όη σε συν-
ι ιΐ Αύξηση πϋπΟωριομού Μάιος 2022 / Μάιος 2021 (μονάδες)
Εσθονία

Λιθουανία

Λετονία

ΕΑΑάδα

Σλοβακία

Ολλανδία

Πορτογαλία

Βέλγιο

Κύπρος

Σλοβενία

Γερμανία

Ιρλανδία

Ισπανία

Ιταλία

Μάλτα
Λουξ/ργο

Αυστρία
Φινλανδία
4,8
Γαλλία
6,1} Ευρωζώνη
θήκες εισαγόμενου πληθωρισμού, όπως αυτήν που διανύουμε, οι άμυνες τη« οικονομία« είναι χαμηλές.

Η δεύτερη αιτία είναι ότι η οικονομία βασίζεται στην ουσία σε περίπου 850.000 μικρές και πολύ μπερές επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό καθιστά την πραγματική οικονομία αδύναμη στο να απορροφήσει ένα μέρος έστω των εισαγόμενων αυξήσεων των προϊόντων. Αυτό μπορεί να γίνει -και πάλι μέχρι ενό« σημείου- στι« αλυσίδες και τι« περίπου 1.000 μεγάλε« επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Φορολογία

Ένα« επιπλέον λόγο« είναι η υψηλή φορολογία, και ειδικότερα των έμμεσων φόρων, όπω« επισημαίνει μελέτη του ΚΕΦίΜ. Λόγω δημοσιονομική« προσαρμογή«, υπήρξαν διαδοχικές αυξήσεις στον ΦΠΑ και του« ειδικούς φόρου« κατανάλωσης. Ενδεικτικά, το 2021 ο ΦΠΑ ήταν στο 18%, ενώ σήμερα στο 24%. Αντίστοιχε« επιβαρύνσεις προ-κλήθηκαν από τους φόρους κατανάλωση« σε είδη όπω« ο καφέ«, ενώ στα καύσιμα έγιναν πιο εμφανείς με την άνοδο των τιμών του«.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό που καθιστά την Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες τη« Ευρωπα-ϊκή«Ένωση« ευάλωτες είναι ότι διατηρεί μια σχετικά υψηλή εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα (περίπου 40%), κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να εισάγει αναλογικά μεγαλύτερε« ποσότητες αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου για να καλύψει η« ανάγκες τη«. Φέτος οι εισαγωγές πετρελαίου και αερίου αναμένεται να ξεπεράσουν σε ύψος τα 40 δισ. ευρώ. Με βάση τη Eurostat, τα ενεργειακά προϊόντα κατέγραψαν τον Μάιο άνοδο κατά 39,2% σε μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αύξηση αυτή αναγόμενη στο ελληνικό ενεργειακό μείγμα εξακοντίζει την αύξηση για τα προϊόντα ενέργεια« στο 75%-80%. Αυτή, άλλωστε, είναι και η βασική αιτία για την οποία αυτό το διάστημα ο εθνικός δείκτη« τιμών καταναλωτή είναι υψηλότερος από 0,8% έως 1% από τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή για την Ελλάδα.

Πηγή: Κεφάλαιο

Ροή Ειδήσεων

Μητσοτάκης για παρακολούθηση Ανδρουλάκη: “Ηταν λάθος, δεν το γνώριζα, δεν θα το επέτρεπα ποτέ”

Δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη: Στη Δημοκρατία μας δεν επιτρέπεται να υπάρχουν σκιές. Γι’ αυτό...

Σταϊκούρας: Στους πολίτες ο πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος από τον Σεπτέμβριο

«Φαίνεται να δημιουργείται πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος μέσα στο καλοκαίρι. Αυτός ο πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος θα αξιοποιηθεί στο σύνολό...

Ολες οι πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ μέχρι 12 Αυγούστου

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την εβδομάδα 8-12 Αυγούστου...

Ξεκινούν οι εγγραφές στα αγροτικά ΙΕΚ

Από σήμερα Δευτέρα 8 Αυγούστου έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2022 θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις εγγραφής στα...

ΕΘΕΑΣ: Αναγκαιότητα η στήριξη των αμπελουργών

Αναγκαία και επιβεβλημένη χαρακτηρίζει η ΕΘΕΑΣ σε ανακοίνωσή της, την ικανοποίηση του αιτήματος της ΚΕΟΣΟΕ για την οικονομική...

Προς δημοπράτηση η κατασκευή ταμιευτήρα στο Λιβαδότοπο Λάρισας

Κατόπιν συνεργασίας του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γεώργιου Γεωργαντά και του αρμόδιου Υφυπουργού, κ. Γεώργιου Στύλιου,...

Στην ίδια κατηγορία: