8.2 C
Karditsa
Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου, 2022

Οι εισηγήσεις του υπουργού Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρα για Άρειο Πάγο και ΣτΕ

Διαβάστε επίσης:

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κώστας Τσιάρας εισηγήθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του υπουργικού Συμβουλίου την προεπιλογή δικαστικών λειτουργών για τις θέσεις α) Προέδρου και Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, β) Προέδρου και Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου.
Ειδικότερα:
-Για την πλήρωση της θέσης Προέδρου του Αρείου Πάγου, η οποία κενώνεται στις 30 Ιουνίου 2021, οι κάτωθι δικαστικοί λειτουργοί:
Οι δύο αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου Μαρία Νικολακέα και Μαρία Γεωργίου
Και οι Αρεοπαγίτες:
3) Κωστούλα Φλουρή – Χαλεβίδου
4) Νικόλαος Πιπιλίγκας
5) Θεόδωρος Κανελλόπουλος
6) Γρηγόριος Κουτσοκώστας

-Για την πλήρωση της θέσης Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία κενώνεται στις 30 Ιουνίου 2021, λόγω αποχώρησης με όριο ηλικίας, οι κάτωθι δικαστικοί λειτουργοί:

1) Μαρία Καραμανώφ
2) Ιωάννης Γραβάρης
3) Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου
4) Δημήτρης Σκαλτσούνης
5) Παναγιώτης Ευστρατίου
6) Ευαγγελία Νίκα

- Advertisement -

Επίσης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κώστας Τσιάρας παρουσίασε νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν :

α) τον Κώδικα Οργανικών Διατάξεων Ελεγκτικού Συνεδρίου, β) την Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2018/1673 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
α)Το νομοσχέδιο για τον Κώδικα Οργανικών Διατάξεων Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελεί προϊόν νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, αποτελούμενης από τον Πρόεδρο και άλλους δικαστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στόχοι του νομοσχεδίου είναι:
-Η συνοχή των ρυθμίσεων μέσω της άρσης των αντιφάσεων που εμφανίζει το υφιστάμενο πλαίσιο σήμερα.
-Η προσαρμογή των υφιστάμενων ρυθμίσεων στα νεότερα δεδομένα της συνταγματικής νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,
-Η συμπλήρωση νομοθετικών κενών για να διασφαλιστεί η προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ελεγχομένων με παράλληλη ευθυγράμμιση στις διεθνείς καλές πρακτικές αποτελεσματικότητας του ελέγχου.
-Η αναβάθμιση της συνεργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τη Βουλή, ώστε να παρέχεται σε αυτή υψηλού επιπέδου τεχνοκρατική ενημέρωση επί δημοσιονομικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων.

Οι βασικές μεταβολές που επέρχονται με τον Κώδικα είναι οι εξής:
-Δημιουργία του αναγκαίου οργανικού υποβάθρου, ώστε οι Εκθέσεις και Γνωμοδοτήσεις που παράγονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο με κύριο αποδέκτη τη Βουλή, να ευθυγραμμιστούν με τα σχετικά διεθνή πρότυπα πληρότητας και επικαιρότητας. Προς τον σκοπό αυτό προβλέπεται η σύσταση ενός δεύτερου Τμήματος Ελέγχων και ενός Τμήματος Μελετών και Γνωμοδοτήσεων με παράλληλη σύσταση δύο επιστημονικών συμβουλίων.
-Αντικατάσταση του καθεστώτος δημοσιονομικής ευθύνης. Εισάγεται ένα διαφορετικό σύστημα δημοσιονομικής ευθύνης, που αποτελεί πραγμάτωση των αρχών της αναλογικότητας και της δίκαιης ισορροπίας.
-Εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας στις ελεγκτικές διαδικασίες, τόσο για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των πληροφοριακών συστημάτων του ελεγχόμενου, όσο και για τη διενέργεια των ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, με την ανάπτυξη ή την προμήθεια λογισμικών τεχνητής νοημοσύνης ικανών να εντοπίζουν προβληματικούς λογαριασμούς, συναλλαγές ή δράσεις.
β) Με το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 επιδιώκεται η βελτίωση και ενίσχυση της εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω του Ποινικού Δικαίου, έτσι ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο και να καταστεί δυνατή η αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων Αρχών. Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου καταλαμβάνουν οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο τελεί στην Ελλάδα πράξη νομιμοποίησης. Επιπλέον, καταλαμβάνει πράξεις νομιμοποίησης που τελεί Έλληνας στην αλλοδαπή, κακούργημα ή πλημμέλημα, δίχως να απαιτείται η πράξη να είναι αξιόποινη κατά τους νόμους της χώρας που τελέστηκε, ούτε να υπάρχει έγκληση του παθόντος ή αίτηση της χώρας όπου τελέστηκε το πλημμέλημα. Καταλαμβάνει επίσης πράξεις νομιμοποίησης που τελεί αλλοδαπός στην αλλοδαπή προς όφελος νομικού προσώπου ή οντότητας που έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα.
Ανάμεσα στα άλλα:
-Ορίζονται με σαφήνεια οι τρόποι στοιχειοθέτησης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ώστε να μην δημιουργείται σύγχυση ως προς την σχέση των προβλεπόμενων εγκληματικών συμπεριφορών με εκείνες του Γενικού και του Ειδικού μέρους του Ποινικού Κώδικα.

  • Επικαιροποιούνται τα εγκλήματα με βάση τις αλλαγές που επέφερε ο Ποινικός Κώδικας και περιλαμβάνονται νέα αδικήματα.
  • Επέρχονται αλλαγές στις επιβλητέες ποινικές κυρώσεις.
  • Επικαιροποιούνται οι ρυθμίσεις για την αποζημίωση υπέρ του Δημοσίου.
  • Προσαρμόζεται η δυνατότητα του Προέδρου της Αρχής να διατάσσει τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων προσώπων όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για την τέλεση των αδικημάτων της νομιμοποίησης.

Ροή Ειδήσεων

Ο Δ. Τρικκαίων συγκεντρώνει παιχνίδια για παιδιά οικογενειών με δυσχέρειες

Μπορεί η πανδημία να διέκοψε τη δράση, αλλά ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζει να στηρίζει παιδιά οικογενειών με οικονομικές...

Χρ. Τριαντόπουλος: Οι καστανοπαραγωγοί του Πηλίου αποζημιώθηκαν για πέρυσι με 710.000 ευρώ- Και φέτος θα συνεχιστεί η στήριξη του κράτους

Σε συνέχεια σχετικής συνεργασίας, αλλά και πρόσκλησης από τον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου, την Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2022, ο Υφυπουργός...

Νίκαια: Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου ενημερωτική ημερίδα για τη νέα ΚΑΠ

Ενημερωτική ημερίδα για τη Νέα ΚΑΠ διοργανώνεται την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας από τη Γενική...

Τα τσιπουράδικα του Βόλου και η ιστορία τους

Όταν κάποιος επισκέπτεται τον Βόλο, το πρώτο του ερώτημα είναι πλέον κλασσικό: «Πού να πάω για τσίπουρο; Τι...

Θανάσης Παιδής στην 6η Ανάβαση Ελασσόνας: Διοργάνωση – θεσμός που ανοίγει τις πύλες της εξωστρέφειας

Ιδιαίτερα σημαντική και εξόχως επιτυχημένη ήταν η διοργάνωση της 6ης Ανάβασης Ελασσόνας, καθώς κατάφερε να συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό...

Συνάντηση εργασίας μεταξύ Περιφέρειας και Καρδιτσιωτών οινοπαραγωγών

Συνεχίζονται οι συναντήσεις του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Γιάννη Μπουτίνα με Θεσσαλούς οινοποιούς στο πλαίσιο του νέου αγροτουριστικού σχεδίου της Περιφέρειας « Δρόμοι του...

Στην ίδια κατηγορία: