8.2 C
Karditsa
Κυριακή, Απρίλιος 18, 2021

Επιστρεπτέα 6: Μέχρι 16 Μαρτίου οι αιτήσεις

Διαβάστε επίσης:

Μέχρι τις 16 Μαρτίου θα μπορούν επιχειρήσεις και επαγγελματίες να υποβάλλουν δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport» για να λάβουν μέρος από τα 500 εκατ. ευρώ που θα δοθούν στο πλαίσιο του 6ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Εκτιμάται ότι ο αριθμός των τελικών δικαιούχων θα είναι μικρότερος από τους 721.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες που υπέβαλλαν αιτήσεις. Κι αυτό γιατί ένας σημαντικός αριθμός αιτήσεων δεν είχε μείωση τζίρου 20%  ή δεν είχε τζίρο αναφοράς τα 200 ευρώ τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα κριτήρια της απόφασης.

Υπενθυμίζεται ότι η ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Η νέα ΚΥΑ ορίζει ποιοι και πώς θα λάβουν τουλάχιστον 500 ή 1.000 ευρώ, ανάλογα με το αν δεν λειτούργησαν μετά από κρατική εντολή ή όχι, τον αριθμό των εργαζομένων αλλά και τον αλγόριθμο ο οποίος υπολογίζει το μέγεθος του πλήγματος που υπέστησαν.

Σύμφωνα με την απόφαση, επιχειρήσεις και επαγγελματίες θα πρέπει :

– να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών  κατά  τουλάχιστον 20% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς και επιπλέον ο κύκλος εργασιών αναφοράς είναι μεγαλύτερος από διακόσια (200) ευρώ. Επίσης, οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Δεκεμβρίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να είναι επιλέξιμες πρέπει να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών το έτος 2020 συνολικά σε σχέση με το έτος 2019.

– η ενίσχυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των ακόλουθων ορίων:

α) Για τις επιχειρήσεις που είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021 έναν από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα IV, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 04.01.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα IV, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021:

αα) χίλια (1.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο κατά την 1η Ιανουαρίου 2021,

ββ) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν έναν (1) έως πέντε (5) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιανουαρίου 2021,

γγ) τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν άνω των πέντε (5) εργαζομένων και έως είκοσι (20) εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιανουαρίου 2021,

δδ) οχτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν άνω των είκοσι (20) εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιανουαρίου 2021.

β) Για τις λοιπές επιχειρήσεις η ενίσχυση που προκύπτει από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να είναι κατώτερη των πεντακοσίων (500) ευρώ.

3. Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του άρθρου 5 της παρούσας, η ενίσχυση που προκύπτει από τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 και δεν διαθέτουν ταμειακή μηχανή, η ενίσχυση που προκύπτει από τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ.

Στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών Ιανουαρίου 2021 είναι αρνητικός, όπως έχει δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», θεωρείται για σκοπούς της παρούσας ίσος με μηδέν. Το ίδιο ισχύει και στη περίπτωση που τα ακαθάριστα έσοδα Ιανουαρίου 2021 είναι αρνητικά.

Ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την 1η Δεκεμβρίου 2019 έως και την 31η Ιανουαρίου 2020, καθώς και από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, και οι οποίες είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021 έναν από τους περιγραφόμενους ως πληττόμενους (στο Παράρτημα V που και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας),  ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 04.01.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα V, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021, είναι επιλέξιμες ανεξαρτήτως του κύκλου εργασιών τους ή των ακαθάριστων εσόδων τους.

Κατ’ εξαίρεση, οι επιχειρήσεις που έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021, τον ΚΑΔ 92.00 «Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών», καθώς και όλες τις κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ που περιλαμβάνονται σε αυτόν, εξαιρουμένων των ΚΑΔ 92.00.11 «Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού», ΚΑΔ 92.00.14 «Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on-line) σύνδεση» και 92.00.21 «Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απευθείας (on-line) σύνδεση» ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 04.01.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους ως άνω ΚΑΔ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021 και οι οποίες άλλαξαν καθεστώς υπαγωγής στο ΦΠΑ (ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ και έγιναν μη υποκείμενες ή απαλλασσόμενες ή το αντίστροφο) εντός των ετών 2019 ή 2020, είναι επιλέξιμες ανεξαρτήτως του κύκλου εργασιών τους ή των ακαθάριστων εσόδων τους.

Επιπλέον οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις, κατά περίπτωση:

α) Εφόσον αιτούνται ενίσχυσης δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου, να μην έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και επιπλέον,

αα) οι μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις να μην ήταν προβληματικές κατά την έννοια του Κανονισμού υπ’ αρ. 651/2014 στις 31 Δεκεμβρίου 2019, και

ββ) οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 2 της παρούσας, κατά τη στιγμή χορήγηση της ενίσχυσης:

i) να μην υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και

ii) να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης και να μην έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Σε συνεργασία με tomanifesto.gr

Ροή Ειδήσεων

Κορωνοϊός: Στο βαθύ κόκκινο ο Βόλος

Νέες περιοχές εντάσσονται από σήμερα στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, «βαθύ κόκκινο» με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα που έχουν προκύψει. Συγκεκριμένα από...

Κορωνοϊός: 2.411 νέα κρούσματα, 67 θάνατοι και 837 διασωληνωμένοι

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου covid-19, που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες από τον ΕΟΔΥ, είναι 2.411, εκ των οποίων...

Η Ζέττα Μακρή με τον Κυριάκο Πιερρακάκη στο 6ο Συμπόσιο Γυμνασίων του Δικτύου UNESCO

Η Υφυπουργός Παιδείας κ. Ζέττα Μακρή συμμετείχε στο 6ο Μαθητικό Συμπόσιο Γυμνασίων Αττικής του Δικτύου Συνδεδεμένων Σχολείων με την UNESCO με θέμα...

Γιαγιά για δεύτερη φορά η Ζέττα Μακρή

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή, καθώς έγινε για δεύτερη φορά γιαγιά.

Η νεαρή Βολιώτισσα που πάει ΜΙΤ

Δεκτή από το περίφημο ΜΙΤ, και μάλιστα με πλήρη υποτροφία, έχει γίνει η Κωνσταντίνα Ρασβάνη, μαθήτρια του 1ου Γενικού Λυκείου Βόλου. Το...

Ασφαλτοστρώσεων συνέχεια στον Δήμο Τρικκαίων

Με δύο διαφορετικά προγράμματα ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζει τις ασφαλτοστρώσεις σε περιοχές εντός πόλης και σε χωριά. Τις...

Στην ίδια κατηγορία: