8.2 C
Karditsa
Τετάρτη, 29 Ιουνίου, 2022

Ελαιοπαραγωγή: Η ΕΕ κατέχει το 69% της παγκόσμιας παραγωγής

Διαβάστε επίσης:

Οι προκλήσεις της ελληνικής ποτοποιίας και αποσταγματοποιίας

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική ποτοποιία και αποσταγματοποιία, βρέθηκαν στο επίκεντρο διαδικτυακής...

Τριαντόπουλος: Δημοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση για την ενεργοποίηση της δράσης North Evia-Samos Pass

Δημοσιεύτηκεστην Εφημερίδα της Κυβέρνησης την Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022, η κοινή απόφαση των...

Κοινή πρωτοβουλία Πλακιωτάκη- Μακρή για εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Τα Υπουργεία Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και Παιδείας & Θρησκευμάτων εκκίνησαν, για μία...

Την ίδια στιγμή είναι ο πρώτος παραγωγός, εξαγωγέας και καταναλωτής ελαιολάδου στον κόσμο.
Ωστόσο, λόγω της υψηλής οικονομικής του αξίας σε σύγκριση με άλλα τρόφιμα, το ελαιόλαδο θεωρείται ότι διατρέχει υψηλό κίνδυνο μη συμμόρφωσης και απάτης. Για την παραγωγή των κρατών μελών, το πλαίσιο της ΕΕ για τους ελέγχους συμμόρφωσης συνέβαλε αποτελεσματικά στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων στην αγορά και στη μείωση του επιπολασμού των πρακτικών απάτης.

Αυτά είναι τα βασικά πορίσματα της «Μελέτης για την εφαρμογή των ελέγχων συμμόρφωσης στον τομέα του ελαιολάδου σε ολόκληρη την ΕΕ», που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ΕΕ έχει θεσπίσει ειδικούς κανονισμούς για να εξασφαλίσει ότι οι τακτικοί έλεγχοι συμμόρφωσης γίνονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την οργάνωση και την εκτέλεση αυτών των ελέγχων.

- Advertisement -

Η μελέτη παρέχει κατ? αρχάς μια επισκόπηση του τομέα της ΕΕ για το ελαιόλαδο, καθώς και την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τους ελέγχους συμμόρφωσης και τον τρόπο λειτουργίας τους. Στη συνέχεια, αξιολογεί κατά πόσον το πλαίσιο της ΕΕ για τους ελέγχους συμμόρφωσης καθιστά δυνατή την επίτευξη στόχων, όπως η εξασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών, οι πρακτικές θεμιτού εμπορίου στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και η αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τέλος, η μελέτη εντοπίζει τις βέλτιστες πρακτικές σε εθνικό επίπεδο οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση του συνολικού συστήματος.

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ελαιολάδου σε παγκόσμιο επίπεδο, αντιπροσωπεύοντας το 69% της παγκόσμιας παραγωγής.

Στην ΕΕ υπάρχουν 9 κράτη μέλη παραγωγής: Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γαλλία, Σλοβενία, Κροατία, Κύπρος και Μάλτα. Στα κράτη αυτά υπάρχουν συνολικά περίπου 5 εκατομμύρια εκτάρια ελαιώνων, τα περισσότερα από τα οποία είναι αφιερωμένα στην παραγωγή ελαιολάδου. Η Ισπανία αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής έκτασης της ΕΕ με ελαιώνες.

Η Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ελαιολάδου στην ΕΕ: από το 2015/16 έως το 2017/18, κατά μέσο όρο, αντιπροσωπεύει το 63% της συνολικής παραγωγής της ΕΕ. Τα τελευταία 3 χρόνια, η μέση παραγωγή στην Ισπανία ανήλθε σε 1,3 εκατομμύρια τόνους ετησίως.

Σχεδόν το σύνολο της παραγωγής λαμβάνεται σε τέσσερα κράτη μέλη: η Ισπανία (63%), η Ιταλία (17%), η Ελλάδα (14%) και η Πορτογαλία (5%) καλύπτουν από κοινού περίπου το 99% της παραγωγής στην ΕΕ.

Μεταξύ των μη παραγωγών κρατών μελών, η Γερμανία είναι μεταξύ των μεγαλύτερων καταναλωτών, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 4% της συνολικής κατανάλωσης στην ΕΕ. Αν και τα επίπεδα παραγωγής ελαιολάδου εξασφαλίζουν αυτάρκεια, η ΕΕ έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεθνή αγορά, τόσο ως εισαγωγέας όσο και ως εξαγωγέας ελαιολάδου.

Η ειδική νομοθεσία της ΕΕ διασφαλίζει ότι πληρούνται οι στόχοι του συστήματος ελέγχων συμμόρφωσης των ελαιολάδων.

Το καθεστώς του ελαιολάδου ενσωματώνεται στην Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ), η οποία περιλαμβάνει για παράδειγμα κανόνες για τη στήριξη του τομέα του ελαιολάδου και ένα σύνολο ειδικών ορισμών, ονομασιών και ονομασιών πώλησης που αφορούν τον ελαιοκομικό τομέα.

Οι κανόνες εμπορίας περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με τη συσκευασία, την επισήμανση, τη συνεργασία μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης και των αρχών ελέγχου και τον έλεγχο της επισήμανσης και των κυρώσεων.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι πιο συνηθισμένες παραβιάσεις είναι η εμπορία παρθένου ελαιολάδου ως έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ή η εμπορία μείγμα ελαιολάδων άλλων φυτικών ελαίων (ηλιάνθου, καλαμποκιού, φοινικέλαιου, ελαιοκράμβης κλπ.) με ελαιόλαδο.

Όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του πλαισίου της ΕΕ για τους ελέγχους συμμόρφωσης, η μελέτη διαπίστωσε ότι εξασφάλισε επαρκή προστασία των καταναλωτών και πρακτικές θεμιτού εμπορίου στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Ωστόσο, για τους στόχους της εξασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού, της αποτελεσματικής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και των πρακτικών θεμιτού εμπορίου, η μελέτη ανέφερε ότι οι στόχοι αυτοί έχουν επιτευχθεί μόνο εν μέρει, καθώς ποικίλλουν ανάλογα με το συγκεκριμένο εθνικό πλαίσιο.

Η μελέτη επισημαίνει επίσης τα κενά και τα προβλήματα στο σημερινό σύστημα ελέγχου συμμόρφωσης. Μεταξύ αυτών, διαπίστωσε ότι τα κύρια οργανωτικά προβλήματα και τα κενά αφορούν κυρίως τη συνύπαρξη και το συντονισμό μεταξύ πολλών εθνικών (και, σε ορισμένες χώρες, περιφερειακές και / ή τοπικές) αρμόδιες αρχές για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση ελέγχων συμμόρφωσης.

Ένα άλλο εμπόδιο που εντοπίστηκε στη μελέτη είναι η έλλειψη πόρων είτε από πλευράς προσωπικού είτε από πλευράς χρηματοδότησης. Το τελευταίο εμποδίζει την επίτευξη των στόχων του συστήματος.

Ροή Ειδήσεων

Κοινή πρωτοβουλία Πλακιωτάκη- Μακρή για εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Τα Υπουργεία Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και Παιδείας & Θρησκευμάτων εκκίνησαν, για μία ακόμη φορά, την πρωτοβουλία, για...

Τριαντόπουλος: Δημοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση για την ενεργοποίηση της δράσης North Evia-Samos Pass

Δημοσιεύτηκεστην Εφημερίδα της Κυβέρνησης την Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022, η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,...

Επιχορήγηση μεταφορικού κόστους και για πρώτη φορά κόστους δημοσιογραφικού χάρτου

Με τροπολογία που κατατέθηκε και υποστηρίχθηκε από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Γιάννη Οικονόμου, στη Βουλή

Οι προκλήσεις της ελληνικής ποτοποιίας και αποσταγματοποιίας

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική ποτοποιία και αποσταγματοποιία, βρέθηκαν στο επίκεντρο διαδικτυακής ημερίδας που διοργάνωσε πρόσφατα ο...

Ψηφιακή Διακυβέρνηση: 1,3 δισ. ευρώ σε βάθος 5ετίας το όφελος από το gov.gr

Σε κάθε επίσκεψη που κάνουν οι πολίτες στην ψηφιακή πύλη gov.gr, προκύπτει όφελος για τους ίδιους και για...

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων – Ανακοίνωση βαθμολογιών

Τέλος δίνεται στην αγωνία των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων, με την ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθητών ΓΕΛ και...

Στην ίδια κατηγορία: